Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Majątek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle jest własnością Skarbu Państwa, za który odpowiedzialny jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.
Komenda Powiatowa prowadzi gospodarkę finansowo-materiałową według zasad określonych w odrębnych przepisach MSWiA.